Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Urząd Miasta Chełm 4831
12.64%
Struktura organizacyjna 3887
10.17%
Ogłoszenia zwykłe 3417
8.94%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 2906
7.6%
Nabór na stanowiska - od 2013 roku 2656
6.95%
Ogłoszenia od 2013r. 2079
5.44%
Ogłoszenia od 2013r. 1502
3.93%
Radni Rady Miasta Chełm- kadencja 2018 - 2023 1403
3.67%
Informacje 1244
3.25%
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych i kierownicy jednostek organizacyjnych 1173
3.07%
Kadencja 2018-2023 805
2.11%
Kierownicy oświatowych jednostek organizacyjnych 774
2.02%
Kierownictwo Urzędu Miasta 665
1.74%
Obwieszczenia 554
1.45%
Postępowania od 2013 do 2020 415
1.09%
Zgłoszenie budowy 404
1.06%
Ogłoszenia 394
1.03%
Kadencja 2018-2023 325
0.85%
Dzierżawa, najem, użytkowanie 298
0.78%
Zarządzający spółkami komunalnym 281
0.73%
Kadencja 2018-2023 268
0.7%
Oświadczenia majątkowe 252
0.66%
Podatki i opłaty 233
0.61%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 221
0.58%
Zamówienia Publiczne 221
0.58%
Konsultacje społeczne 217
0.57%
Sprawozdania finansowe 215
0.56%
Protokoły z sesji Rady Miasta i posiedzeń Komisji - X 2003 - X 2018 203
0.53%
Wykaz zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł 192
0.5%
Regulamin organizacyjny 187
0.49%
Rada Miasta 180
0.47%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 164
0.43%
Urząd Miasta 163
0.43%
Wnioski o wydanie decyzji i decyzje o pozwoleniu na budowę 158
0.41%
Prezydent 157
0.41%
Rejestry, ewidencje, archiwa 149
0.39%
Oświadczenie majątkowe - wzór 142
0.37%
Budżet 2024 141
0.37%
Archiwum 2007-2012 137
0.36%
Karty opisu stanowisk 130
0.34%
Petycje złożone do Prezydenta Miasta Chełm 129
0.34%
Wydział Ochrony Środowiska 129
0.34%
Historia zmian 124
0.32%
Plany obowiązujące 120
0.31%
Petycje złożone do Rady Miasta Chełm 111
0.29%
Ogłoszenia nieobowiązujące - lata 2003-2012r. 106
0.28%
Informacje 105
0.27%
Kadencja 2018-2023 102
0.27%
za 2022 rok 101
0.26%
Uchwały Zgromadzenia Wspólników 99
0.26%
Dług publiczny 95
0.25%
Nabór na stanowiska - lata 2003-2012 93
0.24%
Uchwały Rady Miasta - do 2011 r. 90
0.24%
Budżet do 2011r. 90
0.24%
Informacje - stan do 10 V 2020 86
0.22%
Statut Miasta Chełm 86
0.22%
Zgromadzenia publiczne 83
0.22%
Jak załatwić sprawę w urzędzie 73
0.19%
Uchwała Krajobrazowa 69
0.18%
Redakcja biuletynu 67
0.18%
Informacje 66
0.17%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 62
0.16%
za 2020 rok 59
0.15%
Młodzieżowa Rada Miasta 56
0.15%
Nieruchomości 55
0.14%
Plany sporządzane 54
0.14%
Budżet Obywatelski 2024 54
0.14%
Plany i sprawozdania 53
0.14%
Budżet 2019 52
0.14%
Strategia Rozwoju Miasta 52
0.14%
Kontrole wewnętrzne 51
0.13%
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm 51
0.13%
Jednostki podległe i spółki 51
0.13%
Pomoc publiczna 51
0.13%
Kontrole zewnętrzne 51
0.13%
Budżet Obywatelski 2023 49
0.13%
Uchwały Rady Miasta Chełm do 2011 r 46
0.12%
Ogłoszenia 46
0.12%
Finanse Miasta 46
0.12%
Informacje 44
0.12%
Wydział GPA 39
0.1%
Chełmska Rada Seniorów 39
0.1%
Budżet Obywatelski 2022 39
0.1%
Ogłoszenia - lata 2007-2012r. 39
0.1%
Budżet Obywatelski 2020 38
0.1%
Budżet 2023 38
0.1%
Budżet 2018 37
0.1%
2023 rok 36
0.09%
Uchwały Rady Miasta Chełm 35
0.09%
za 2021 rok 34
0.09%
2022 rok 32
0.08%
Budżet 2020 32
0.08%
Mapa serwisu 32
0.08%
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 31
0.08%
Budżet Obywatelski 2019 30
0.08%
Współpraca zewnętrzna 29
0.08%
Budżet 2021 28
0.07%
Petycje 28
0.07%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024 28
0.07%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 27
0.07%
Menu 27
0.07%
Budżet 2022 27
0.07%
Wybory ławników sądowych 26
0.07%
Informacje 26
0.07%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 25
0.07%
Majątek Miasta 25
0.07%
Budżet Obywatelski 2017 24
0.06%
2019 rok 24
0.06%
Informacje 24
0.06%
Informacje 23
0.06%
Prawo lokalne 21
0.05%
Informacje o jednostce 21
0.05%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm do 2011 r 20
0.05%
za 2018 rok 19
0.05%
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 19
0.05%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023 19
0.05%
Budżet Obywatelski 2016 18
0.05%
Ochrona danych osobowych 18
0.05%
Budżet Obywatelski 2021 17
0.04%
Budżet Obywatelski 2015 16
0.04%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 16
0.04%
za 2019 rok 14
0.04%
2020 rok 13
0.03%
Uchwały Młodzieżowej Rady Miasta 12
0.03%
Plany finansowe 12
0.03%
Przyjęcie granic nieruchomości 12
0.03%
Budżet Obywatelski 2018 12
0.03%
Interpretacje podatkowe 12
0.03%
Statystyka odwiedzin 11
0.03%
Plan ogólny 11
0.03%
Jednostki podległe i spółki miejskie 11
0.03%
Budżet od 2012r. 11
0.03%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 10
0.03%
Dokumenty kontroli 10
0.03%
Studium sporządzane 9
0.02%
2021 rok 9
0.02%
Raport o stanie miasta Chełm DEBATA 9
0.02%
Wybory Samorządowe 2024 9
0.02%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm 8
0.02%
Aktualności 8
0.02%
Plan Rozwoju Lokalnego - nieobowiązujący 7
0.02%
Informacje o biuletynie 7
0.02%
Studium obowiązujące 7
0.02%
Wyniki imiennych głosowań 7
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 7
0.02%
Budżet Obywatelski 7
0.02%
Pełnomocnik Osób Niepełnosprawych 6
0.02%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 6
0.02%
Budżet od 2012r. do 2017r. 6
0.02%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 6
0.02%
Aktualności 6
0.02%
Publiczny dostęp do informacji o środowisku 6
0.02%
Powszechny spis rolny 5
0.01%
Obwieszczenia 5
0.01%
Narodowy Spis Powszechny 5
0.01%
Protokoły z posiedzień komisji Rady Miasta 5
0.01%
Akty prawa miejscowego 5
0.01%
Instrukcja użytkownika BIP 5
0.01%
Wybory Prezydenta RP 5
0.01%
Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta 5
0.01%
Budżet Miasta 4
0.01%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4
0.01%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4
0.01%
Protokoły z sesji Rady Miasta 4
0.01%
Skład Rady Miasta 3
0.01%
Grafik dyżurów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych 3
0.01%
Strona główna 3
0.01%
Kluby Radnych 2
0.01%
Rady osiedli 2
0.01%
Zakresy kompetencji Komisji Rady Miasta Chełm 2
0.01%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm od 2012 r 2
0.01%
Stanowiska Rady Miasta 2
0.01%