Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Nabór na stanowiska - od 2013 roku 8744
14.58%
Urząd Miasta Chełm 6457
10.77%
Ogłoszenia zwykłe 5249
8.75%
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 4462
7.44%
Struktura organizacyjna 4255
7.09%
Ogłoszenia od 2013r. 3223
5.37%
Kadencja 2018-2023 1466
2.44%
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych i kierownicy jednostek organizacyjnych 1224
2.04%
Kierownicy oświatowych jednostek organizacyjnych 1119
1.87%
Postępowania od 2013 do 2020 1013
1.69%
Obwieszczenia 993
1.66%
Kierownictwo Urzędu Miasta 738
1.23%
Podatki i opłaty 723
1.21%
Zgłoszenie budowy 578
0.96%
Zarządzający spółkami komunalnym 519
0.87%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 459
0.77%
Ogłoszenia nieobowiązujące - lata 2003-2012r. 455
0.76%
Rejestry, ewidencje, archiwa 440
0.73%
Wnioski o wydanie decyzji i decyzje o pozwoleniu na budowę 413
0.69%
Młodzieżowa Rada Miasta 409
0.68%
Ogłoszenia od 2013r. 404
0.67%
Nabór na stanowiska - lata 2003-2012 399
0.67%
Uchwały Rady Miasta - do 2011 r. 397
0.66%
Sprawozdania finansowe 396
0.66%
Wydział Ochrony Środowiska 395
0.66%
Karty opisu stanowisk 392
0.65%
Radni Rady Miasta Chełm- kadencja 2018 - 2023 384
0.64%
Prezydent 378
0.63%
Urząd Miasta 375
0.63%
Kadencja 2018-2023 363
0.61%
Regulamin organizacyjny 359
0.6%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 356
0.59%
Protokoły z sesji Rady Miasta i posiedzeń Komisji - X 2003 - X 2018 344
0.57%
Historia zmian 331
0.55%
Jak załatwić sprawę w urzędzie 312
0.52%
Petycje złożone do Prezydenta Miasta Chełm 299
0.5%
Rada Miasta 294
0.49%
Archiwum 2007-2012 294
0.49%
Petycje złożone do Rady Miasta Chełm 288
0.48%
Wykaz zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł 284
0.47%
Konsultacje społeczne 271
0.45%
Kadencja 2018-2023 265
0.44%
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm 261
0.44%
Elektroniczna skrzynka podawcza 257
0.43%
Wydział GPA 249
0.42%
Redakcja biuletynu 244
0.41%
Uchwały Zgromadzenia Wspólników 230
0.38%
Strategia Rozwoju Miasta 222
0.37%
Finanse Miasta 214
0.36%
Zgromadzenia publiczne 210
0.35%
Statut Miasta Chełm 206
0.34%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 202
0.34%
Dług publiczny 200
0.33%
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 200
0.33%
Radni Rady Miasta Chełm- kadencja 2010-2014 198
0.33%
Współpraca zewnętrzna 191
0.32%
Chełmska Rada Seniorów 185
0.31%
Kontrole zewnętrzne 185
0.31%
Kontrole wewnętrzne 183
0.31%
Radni Rady Miasta Chełm- kadencja 2014 - 2018 179
0.3%
Oświadczenie majątkowe - wzór 176
0.29%
Akty prawa miejscowego 175
0.29%
Budżet Obywatelski 2017 171
0.29%
Mapa serwisu 169
0.28%
Budżet Obywatelski 2015 169
0.28%
Pomoc publiczna 168
0.28%
Majątek Miasta 159
0.27%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 158
0.26%
Petycje 154
0.26%
Menu 152
0.25%
Budżet Obywatelski 2016 149
0.25%
Budżet 2018 149
0.25%
Plany finansowe 143
0.24%
Plany obowiązujące 143
0.24%
Plan Rozwoju Lokalnego - nieobowiązujący 135
0.23%
za 2020 133
0.22%
Ogłoszenia 130
0.22%
Budżet do 2011r. 124
0.21%
Budżet Obywatelski 2019 115
0.19%
Ogłoszenia 111
0.19%
za 2021 111
0.19%
Informacje - stan do 10 V 2020 110
0.18%
za 2018 100
0.17%
Kadencja 2018-2023 94
0.16%
Zamówienia Publiczne 91
0.15%
Ogłoszenia - lata 2007-2012r. 86
0.14%
Budżet Obywatelski 2018 84
0.14%
Jednostki podległe i spółki 82
0.14%
Uchwała Krajobrazowa 82
0.14%
Oświadczenia majątkowe 79
0.13%
Budżet Obywatelski 2023 77
0.13%
2022 rok 77
0.13%
Uchwały Rady Miasta Chełm 70
0.12%
Informacje 70
0.12%
Nieruchomości 69
0.12%
Budżet Obywatelski 2021 69
0.12%
Plany i sprawozdania 68
0.11%
2023 rok 67
0.11%
Interpretacje podatkowe 62
0.1%
Informacje 60
0.1%
Dzierżawa, najem, użytkowanie 57
0.1%
Uchwały Rady Miasta Chełm do 2011 r 56
0.09%
Informacje o jednostce 56
0.09%
Informacje 49
0.08%
Informacje 49
0.08%
za 2019 46
0.08%
Budżet od 2012r. 46
0.08%
Budżet 2021 46
0.08%
Statystyka odwiedzin 45
0.08%
Budżet Obywatelski 2022 44
0.07%
Budżet Obywatelski 2020 44
0.07%
Ochrona danych osobowych 43
0.07%
Budżet 2023 42
0.07%
Prawo lokalne 41
0.07%
Budżet 2020 41
0.07%
2021 rok 38
0.06%
Instrukcja użytkownika BIP 38
0.06%
Budżet 2019 37
0.06%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm do 2011 r 29
0.05%
Budżet 2022 22
0.04%
Plany sporządzane 20
0.03%
2019 rok 16
0.03%
2020 rok 14
0.02%
Protokoły z posiedzień komisji Rady Miasta 13
0.02%
Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta 10
0.02%
Protokoły z sesji Rady Miasta 9
0.02%
Studium sporządzane 9
0.02%
Studium obowiązujące 8
0.01%
Aktualności 8
0.01%
Aktualności 8
0.01%
Wyniki imiennych głosowań 8
0.01%
Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm 7
0.01%
Jednostki podległe i spółki miejskie 6
0.01%
Raport o stanie miasta Chełm DEBATA 5
0.01%
Budżet Obywatelski 5
0.01%
Budżet od 2012r. do 2017r. 4
0.01%
Wybory Prezydenta RP 4
0.01%
Powszechny spis rolny 4
0.01%
Grafik dyżurów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych 4
0.01%
Publiczny dostęp do informacji o środowisku 4
0.01%
Pełnomocnik Osób Niepełnosprawych 4
0.01%
Dokumenty kontroli 4
0.01%
Informacje o biuletynie 3
0.01%
Narodowy Spis Powszechny 3
0.01%
Skład Rady Miasta 3
0.01%
Zakresy kompetencji Komisji Rady Miasta Chełm 1
0%
Kluby Radnych 1
0%