Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Wnioski o wydanie decyzji i decyzje o pozwoleniu na budowę

Wnioski o wydanie decyzji i decyzje o pozwoleniu na budowę - art. 21 ust. 2 pkt. 10  w związku z art. 72 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziały na środowisko.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział