Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Struktura organizacyjna

JSON XML

Karty opisu stanowisk dotyczące każdego pracownika Urzędu Miasta Chełm znajdują się w oddzielnej kategorii pt. "Karty opisu stanowisk" (pod Strukturą organizacyjną)

Lista komórek struktury