Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Data utworzenia
2020-02-04
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dąbska Edyta
Dodano do BIP dnia: 2020-02-04 15:08:03