Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja: wymagane dokumenty dla podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie uchwały nr XXXIII/289/20 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
Data utworzenia
2020-12-07
Obowiązujący
2020-11-30 -
Opis

Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1  ww. uchwały  zobowiązany jest do złożenia w terminie do 30 grudnia 2020 r.:
1) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości (w przypadku osób prawnych) DN-1 oraz załącznik do deklaracji ZDN-1 i ZDN-2 

lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych) IN-1 oraz załącznik do informacji  ZDN-1 i ZDN-2,
2) oświadczenia wg wzoru stanowiącego:
a) załącznik nr 1 do uchwały w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 1 ww. uchwały,
b) załącznik nr 2 do uchwały w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 2 ww. uchwały,
3) informacji określonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 1-2 ww. uchwały.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Szarzyńska- Siłuch Ewa
Dodano do BIP dnia: 2020-12-07 13:41:01